ДикДошам
Нохчийн-оьрсийн, оьрсийн-нохчийн онлайн дошам

ДикДошамах

Марша догӀийла ДикДошаме

ДикДошам нохчийн-оьрсийн, оьрсийн-нохчийн онлайн дошам ю.

Дошам хӀокху белхийн буха тӀехь хӀоттийна йу:

  1. Мациев А.Г. Нохчийн-оьрсийн дошам.
  2. Карасаев А.Т., Мациев А.Г. Оьрсийн-нохчийн дошам.
  3. Умархаджиев С.М., Ахматукаев А.А. Нохчийн-оьрсийн, оьрсийн-нохчийн математикин терминийн дошам.
  4. Абдурашидов Э.Д. Нохчийн-оьрсийн, оьрсийн-нохчийн йуридически терминийн дошам.
  5. Берсанов Р.У. Нохчийн-оьрсийн, оьрсийн-нохчийн адаман анатомин дошам.
  6. Умархаджиев С.М., Асхабов Х.И., Бадаева А.С., Вагапов Ӏ.Д., Израилова Э.С., Султанов З.А., Астемиров А.В. Оьрсийн-нохчийн, нохчийн-оьрсийн компьютерийн лексикин дошам.
  7. Байсултанов Д.Б. Нохчийн-оьрсийн дошам ("А. Мациевн (1961 ш.) "Нохчийн-оьрсийн дошам" юкъа ца яаханчу лексемех хӀоттийна йолу нохчийн меттан дескриптивни дошам").
  8. Исмаилов А. Нохчийн-оьрсийн, оьрсийн-нохчийн дошам ("Дош" книги тӏера).
  9. Аслаханов С-А.М. Оьрсийн-нохчийн спортивни терминийн а, дешнийн цхьаьнакхетарийн а дошам.
  10. Даукаев А.А. Геологин-минералогин терминийн оьрсийн-нохчийн дошам


© ООО "Дош"